Blog
RSS

Ezékiás élete (Házicsoport, november 1.)

2015-11-20

Ezékiás élete (2Kir 18:1-7 és 2Krón 30:1-12)
Igetanulmányozás kulcsszavak keresésével

Nagyon fontos számunkra az Ige mindennapi tanulmányozása, hisz abból ismerhetjük meg legjobban Istent, akaratát, törvényeit, egyfajta csatorna, kommunikációs eszköz köztem és az Isten közt. Ezért a sok módszer közül a kulcsszavak keresésével módszerrel tanulmányoztuk a vezetőnk által kiválasztott igei részt ez pedig az Ószövetségben található, 2 Királyok 18; 1-7.

Miután figyelmesen átolvastuk, a számunkra kulcsfontosságúnak talált szavakat kiírtuk, ebből az igeszakaszból Pl:

 tette, bízott, teljes szívvel, hűségesen, engedelmeskedett, vele volt, lerombolta, összetörte,

 Majd szavanként elemeztük, körbejártunk minden szót. Mit jelenthetett a történet szereplőjének ez esetben Ezékiás királynak, mit jelentenek ezek a szavak Nekem a ma emberének ? Van e mondani valója számomra? Mi az?

Miután forgattuk, megvizsgáltuk, elemeztük minden szempontból, hagytuk , hogy dolgozzon bennünk az Ige, formálja, megérintse szívünket.

Hogyan tanulmányozzuk az Igét, kulcsszavak keresésével?

Ezékiás király életét, uralkodását tanulmányoztuk, a 2 Királyok 18; 1-7. alapján.

"Hóséának, Élá fiának, Izráel királyának a harmadik évében kezdett uralkodni Ezékiás, Áháznak a fia, Júda királya. 

Huszonöt éves korában kezdett uralkodni, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abí volt, Zekarjá leánya. 

Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett őse, Dávid. 

Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték. 

Bízott az Úrban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána.

Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek.

Ezért vele volt az Úr, és minden vállalkozása eredményes volt. Fellázadt Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt."

Kiválasztottuk a kulcsszavakat amik fontosak voltak számunkra az én kulcsszavaim az alábbiak:

 tette, bízott, teljes szívvel, hűségesen, engedelmeskedett, vele volt, lerombolta, összetörte,

Kiemeltük a bizalom kulcsszót, és ezt egy kicsit körbejártuk, megbeszéltük közösen kinek  mit jelent ez a szó.

Wikipédia szerint:: Hit a saját elvárásainkban; a meggyőződés érzése, hogy egy személy vagy egy esemény az elvárásainknak, elgondolásainknak megfelelően fog viselkedni, alakulni.
Számomra: hinni, bízni remélni Isten szavában, Isten igéjében, Isten ígéreteiben, melyet leginkább a Biblia tanulmányozásából tudhatunk meg.

Vajon mit jelentett az, hogy bízott az Örökkévalóban Ezékiás király?
Bízott abban, hogy mellette áll, sikerre viszi, erőt ad, hisz nem saját feje után ment, hanem Isten akaratát kereste. Jó példa volt előtte Nagyapja és Dávid király aki az ősapja volt.

A következő kulcsszó:
-          „ összetörte a rézkígyót” (mi lehetett ezzel a baj? hiszen Mózes csinálta, óriási ereklye volt ez, ráadásul Isten szava, parancsa alapján készítette Mózes (4Móz 21:4-9). Értelmét vesztett, bálványozásra ingerlő ereklye, aminek már lejárt a funkciója, ideje, mégis tabu volt vallásos szempontból. Tudunk-e hasonlót mondani egyházunkban, gyülekezetünkben?

 Nem az embereknek akart megfelelni  - mindig támogatottság fogad-e minket? (2Krón 30:1-12)

Páska ünnepének visszaállítása, mennyire volt fontos ez a döntés, mit mond nekünk ez az igeszakasz?
Lefordítható-e a mai világunkba? Igen nagyon fontos számunkra, Isten dolgainak visszaállítása, még úgy is ha fel kell vállalnunk ezzel, hogy nevetség tárgyává leszünk.

Mit tesz Ezékiás? Próbálja az embereket ébresztgetni, még így is , hogy kinevették. Mennyire riaszt vissza minket ha környezetünk nem jól reagál Isten dolgainak felemlegetése folytán, esetleg ki is nevetnek?

A kulcsszavakból milyen csoportokat tudunk kialakítani? Lehetnek közös metszetek.
-          hit alapú (bizalom, hűség, engedelmeskedés)
-          tett alapú ( lerombol, levelet ír, kihirdet)

Milyen különleges áldásokban részesült Ezékiás ezek miatt?
-          minden dolgában, vállalkozásában, amibe belekezdett sikeres volt (ez azt jelenti-e, hogy mindenki elismerte vagy támogatta?)

Dávid példája tízezrek csatlakoztak hozzá (1Krón 12:23-37), de egyrészt ez még így is csak töredék volt, másrészt Dávid még így sem teljesen értette, hogy mi is a feladata, küldetése (1Krón 14:1-2)

-          Mit gondolunk ezekről? Ez csak Ezékiás kiváltsága volt, vagy ezek mindenkinek járhatnak?

Nagyon jól kielemeztük, körbejártuk a kulcsszavakat és jó mélyre sikerült ásnunk Ezékiás király megismerésében és ezen keresztül a Mindenható és saját magunk viszonyára, sok levonható tanulság és feladat fogalmazódott meg bennünk.

Hogy is kell cselekednünk, és hogy is kell viszonyulnunk a mai környezetünkhöz. Vajon tudunk –e mai világban olyanná válni, mint Ezékiás király?

Copyright (c) Siófoki Baptista Gyülekezet 2010 - fejlesztő: Arteries Studio