Blog
RSS

Házicsoport, 2015. november 29.

2015-12-21

Mindannyiunk vágyik rá, hogy egyértelműen megértsük Isten életünkre vonatkozó vezetését. Vajon hogy szól Isten? Mennyire megy le részletekbe menően? Miben kell magunktól dönteni és miben várni a válaszát? Vajon hogy tudunk Isten vezetése szerint élni, hogy tudjuk meg az Ő akaratát Ránk vonatkozóan? A mai alkalmon alapvetően két fajta vezetést vizsgáltunk meg.

1. Oscar Chambers (élt: 1874 – 1917) angol prédikátor ­művész­teológiai tanár, "Krisztus​ mindenek felett" című könyvéből:
Annyira eggyé kell lennünk Istennel, hogy ne legyen szükségünk folytonos vezetést kérnünk. A megszentelődés Isten gyermekeivé tett minket, és a gyermek életének természetes vonása az engedelmesség. Ha engedetlen akarna lenni, azonnal ösztönszerűen észre veszi a belső diszharmóniát. A szellemi élet területén az ösztönösen megérzett belső zavar Isten Szellemének intése… Ha Isten szellemétől újjászülettünk, kegyességünk kudarca, ha ebben vagy abban vezetést kérünk.

Egy olyan lelki­, szellemi érzékenységet feltétel ez, hogy nincs ​szükség külön aktuális vezetést kérni Istentől.
Mit tapasztalunk ebből? Kérdezzük­-e Istent?

2. Egy másik megközelítése a vezetésnek:
Vannak a Bibliában olyan kijelentések, és ebből fakadó magatartásformák, amelyek

mindig helyénvalók​:​

szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5:22.) minden keserűség , indulat , harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek, minden egyéb gonoszsággal együtt. (Ef 4:30.)

mindig helytelenek​:

házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság,  részegeskedés,  tobzódás és ezekhez hasonlók.

Az itt felsorolt helyes magatartás formákat tudjuk­-e saját erőnkből alkalmazni? Elég­-e az elhatározás, hogy holnaptól úgy szeretnék viselkedni, ahogy Isten a Bibliában elénk tárta? Ahhoz, hogy a bűnös emberi természetünket legyőzzük a Szent Szellem befogadására és a bennünk való munkálkodására van szükség.

Copyright (c) Siófoki Baptista Gyülekezet 2010 - fejlesztő: Arteries Studio