Blog
RSS

Lelki ajándékok

2015-10-17

Mit jelent a kifejezés, hogy lelki ajándék? Kik rendelkeznek velük és mit ír erről a Biblia? Milyen lelki (szellemi) ajándékok léteznek a keresztény tanításban? Hogyan ismerhető fel egy hívő keresztényben, külső (akár laikus) szemlélő számára, hogy milyen ajándékot kapott, illetve miként ismerhetjük fel akár saját képességeink, belső motivációnk alapján, hogy milyen ajándék/ok birtokában vagyunk mi magunk? – többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ, vasárnapi házicsoportos alkalmunkon. 

A Biblia "beszél" lelki ajándékokról, például az 1.Korinthusi levél 12:1-ben: "Testvéreim, nem akarlak benneteket tudatlanságban hagyni a Szent Szellem működésével és ajándékaival kapcsolatban." – írja Pál apostol. Ezekkel a közösség tagjai egymást, a gyülekezet épülését, gyarapodását szolgálhatják és a lelki ajándékok szerint végzett tevékenységgel vehetnek részt a gyülekezet munkájában. Az Újszövetségben, Pál apostol levelében erről így olvashatunk: "...mivel nagyon akarjátok a Szent Szellem ajándékait, azon igyekezzetek, hogy elsősorban a helyi gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló ajándékok működjenek közöttetek!" (1 Kor. 14:12) Beszélgetésünkben most is segítségünkre volt Bibliánk, valamint a társalgás vezetője, Egri -Nyári Barnabás. 

Arra a következtetésre jutottunk, hogy a Szent Szellem ajándékai nem minden esetben azonosak velünk született képességeinkkel, használatuk, alkalmazásuk azonban fejleszti bennünk növekedésüket. Nem feltétlenül mindenki részesül belőle ugyanolyan mértékben, de egymásnak is segíthetünk abban, hogy világosan lássuk, milyen ajándékokkal rendelkezünk. A beszélgetés során felismertük azt a tényt, hogy ha saját lelki ajándékunk szerint veszünk részt gyülekezetünk életében, akkor békességet és elégedettséget tapasztalhatunk, ilyenkor összhangban vagyunk Istennel és önmagunkkal.

A Biblia szerint ajándék lehet: az apostolság (missszionáriusok), az evangelizálás, a tanítás, a prófétálás (mely nem azonos a jövendőmondással), a bölcsesség beszéde, a vezetés, a pásztorolás, a lelkek megkülönböztetése (megítélése), a vendégszeretet, a könyörületesség, a bátorítás (vigasztalás), a szolgálat, a hit ajándéka, az adakozás, a közbenjárás, a nyelveken szólás ajándéka, annak magyarázata és ajándék egyebek mellett a gyógyítás is, ha nem is a klasszikus, mai értelemben vett orvoslás formájában.

A beszélgetés és témánk folytatásaként, következő alkalommal arra keresünk majd választ, mit jelentenek a fenti ajándékok és megpróbálunk arra is válaszokat találni, hogy gyülekezetünkben ki, milyen ajándékból és milyen mértékben részesült. Afelől ugyanis nem lehet kétségünk, hogy mint a gyülekezet tagjai, Krisztus testeként mindegyikünk kap belőle, ebben a felismerésben pedig Péter első levelére támaszkodhatunk: "Mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hűséges szolgák, kik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak." (1Péter 4:10)  

 

(szerkesztette: Tóthné Vámosi Ágnes)

 

2015. október 14.

Copyright (c) Siófoki Baptista Gyülekezet 2010 - fejlesztő: Arteries Studio