Az első 20 év

A Siófoki Baptista Gyülekezet megalakulása

Házigyülekezet, körzeti állomás és önálló gyülekezet

2004 júliusában Isten elhívására két család – Egri Béla és Matolcsy Tamás családja – Siófokra költözött azzal a céllal, hogy gyülekezetplántálást kezdjenek. A Balatonszemesi Baptista Gyülekezettel kötött megállapodás alapján őket, valamint a szolgálatban hozzájuk csatlakozó harmadik családot – Iván Tibort és családját – kirendelték a Siófoki gyülekezetalapítói munkára 2004 decemberében. A Matolcsy család egy év után elköltözött, mert a kezdeti lelkesedés után nem sikerült egységre jutnunk az egyházhoz való tartozás szükségességében.

A kirendeléstől kezdve hivatalos státuszunk a Balatonszemesi Gyülekezet Siófoki Körzeti Állomása lett. A siófoki önálló gyülekezet bejegyzéséig tagságunkat Balatonszemesen gyakoroltuk.

Az első években a házigyülekezet pénteki napokon az Egri család Honvéd utcai otthonában működött. Kapcsolatokon keresztül igyekeztünk az embereket elérni. Bemerítéseink jellemzően a Balatonban történtek, ahol a parton szerveztünk nyilvános istentiszteletet.

Húszéves történetünk során a következő bemerítési alkalmaink voltak:

  • Egri Béla lelkipásztor által a Balatonban végzett bemerítések: 2007 (1 fő), 2009 (1 fő), 2010 (3 fő), 2011 (2 fő), 2013 (2 fő), 2015 (1 fő),
  • Révész Árpád lelkipásztor által a Balatonszemesi gyülekezeti házban: 2021 (2 fő).

2011-ben, amikor Isten kegyelméből az új megtérők létszáma elérte az alapító tagokét, kértük az egyházkerülettől az önálló gyülekezetté nyilvánítást, miután egységre jutott fiatal közösségünk e kérdésben. A kirendelő Balatonszemesi gyülekezet is támogatott bennünket. Ettől kezdve gyülekezeti életünket a Magyarországi Baptista Egyház keretein belül hivatalosan, Siófoki Baptista Gyülekezet és Körzet néven folytattuk. Alkalmainkat heti rendszerességgel már vasárnap tartottuk az Egri család otthonában.

Majd 2012-től 2016-ig Egri-Nyári Napsugár zenetanári hátterével sikerült a Zeneiskola dísztermében, havi egy alkalommal nyilvános istentiszteletet tartani, ahol egy zenei csoport vezette a dicsőítést. Ezt a kitűnő helyszínt még pénzért sem adta könnyen a város, és miután Napsugár elköltözött, nem is vállalták tovább, hogy kulcsot adnak „idegenek” kezébe.

Táborok és programok

Angol napközis táborainkat 2007-től szerveztük éveken keresztül. Első évben 10-15 tolmácsot készítettünk fel a következő évi táborokra. 2008 és 2014 között bonyolított angol táborokban, először amerikai csoportok, majd angliai fiatalok támogattak bennünket. Az első időszakban a Kiliti Széchenyi István Általános Iskola adott helyszínt a 40-60 fős táboroknak, ahol alsó és felső tagozatos gyermekek örülhettek a vidám evangéliumi programoknak. Később a Perczel Mór gimnázium lett a helyszín, mert a minket mindvégig nagy odaadással támogató vezető ezekben az intézményekben volt iskolaigazgató. Ő segítette sok éven át a cipősdoboz akcióinkat is iskolai helyszínekkel és önkéntesekkel. A cipősdoboz akció azóta is nagyon sikeres, Siófokon 8 gyűjtőpont és számos támogató csatlakozik évről évre hozzánk. A gimnázium önkéntes diákjait a kötelezően letöltendő közösségi szolgálat keretében tudjuk foglalkoztatni. Az angol táborok után igyekeztek fiataljaink ápolni a személyes kapcsolatot volt táborozókkal, évekig szerveztek angol klubokat. Ekkor már a klubok helyszíneként és a vasárnapi alkalmainkra is állandó közösségi termet béreltünk.

A Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz akciójához 2008 óta minden évben csatlakozik kicsi gyülekezetünk, ami egyre nagyobb kihívás. A kezdeti 100-150 dobozról, jelenleg ez már átlagban 400 doboz átnézését, elkészítését jelenti, amiben évről évre Isten hatalmas kegyelmét és csodáit éljük át. Évekig átadó ünnepségeket is szerveztünk meghívott vendégekkel a Széchenyi István Általános Iskolában és később a Perczel Mór Gimnáziumban. Ezeken az evangelizációs alkalmakon fellépett a Pécsi Gyülekezet bábcsoportja, a Palánta bábcsoport. Vendégünk volt Révész Szilvia, aki bemutatta a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységét és Henderson Dávid könnyűzenei koncertje is szerepelt a programokon. A szervezés lebonyolítása, különösen a csomagok kiosztása egyre több nehézségbe ütközött. Végül az evangélium hirdetésének módjában úgy értettük meg Isten vezetését, hogy nyilvános programok szervezése helyett elsősorban személyes kapcsolatok által törekedjünk elérni az embereket.

Több alkalommal csatlakoztunk az évente megrendezett Házasság hete rendezvénysorozathoz házasköri beszélgetésekkel, valamint a Kiliti református közösségi házban tartott Ádám és Éva című előadással. Nyilvános rendezvényként, vetített képes útibeszámolót szerveztünk az El Camino-ról, Révész Szilvia és Révész Lajos élménybeszámolójával a Teátrum Kávéházban, amit nagy érdeklődés övezett. Rendezvényeinkkel a siófokiakat igyekeztünk, igyekszünk ma is megszólítani.

Az Ige szolgálatában

Az Egri-Nyári család elköltözése után 2016-tól 3 évig ismét házigyülekezetként működtünk: a Tóth család adott otthont a kicsi, de élni akaró gyülekezetnek. Ekkor már Egri Béla testvér súlyos betegsége miatt visszavonult a pásztori szolgálatból. Isten vezetésével jutottunk oda, hogy támogatókat kerestünk az életben maradáshoz. A Székesfehérvári Gyülekezet Vizy Antalt és Hildegárdot, a Balatonszemesi közösség Floch Gábort és alkalmanként más szolgálókat biztosított.  Nagyatádról Horváth András és Edit látogattak havi rendszerességgel, és tanítottak közöttünk Isten igéjéből. Amikor nem volt igehirdető, kitartóan imádkoztunk Atyánkhoz közösségben egymásért, gyülekezetünkért és városunkért.

Tagjainknak és családjaiknak több alkalommal szerveztünk gyülekezeti tábort, közösségépítő és lelki növekedést szolgáló céllal. Jánoshalmán, Vajtán, Lengyel Annafürdőn, és az elmúlt évben Pécsváradon szereztünk szép közös élményeket.

2020-ban imáink meghallgatásaként éltük meg, hogy Révész Árpád testvér vállalta gyülekezetünk pásztorolását. A vezetése alatt ismét béreltünk közösségi termet, ahol alkalmainkat és egyéb szolgálatainkat végezhettük. Gyülekezetünk megerősödött elhívásában és igeismeretben áldott szolgálata által. Ő 2022 szeptemberében köszönt el tőlünk, végleges nyugdíjba vonulásakor.

Ügyintéző lelkipásztort Macher Tivadar személyében kaptunk, akivel nagyon jó együttműködést alakítottunk ki. Egy évig látogatta közösségünket, miközben bevonta Makra Zsolt és Balogh Péter testvéreket, akik havi rendszerességgel segítették az istentiszteleteink folyamatosságát. 2023 őszén köszöntünk el Tivadartól, miután gyülekezetünk örömmel szavazta meg Balogh Péter és felesége Judit személyében új pásztorát.

2022-től Siófokon a Hernyósor Üzletház ad otthont közösségünknek. Új gyülekezetvezetővel is megajándékozott minket az Úr Kálmán Ernő személyében, aki feleségével az előző évben költözött Siófokra.

Reménységgel és imádkozva nézünk előre, mert hisszük és tapasztalatból is bizonyosságunk van, hogy a gyülekezet Ura, hatalmas Istenünk velünk volt, van és lesz. Örömmel valljuk Sámuel próféta szavaival: „Ében-Háézer: Az Úr segített el bennünket egészen idáig!” Áldott legyen az Ő neve!

A Siófoki Baptista Gyülekezet lelkipásztorai:

  • 2004-2015    Egri Béla
  • 2020-2022    Révész Árpád
  • 2023-             Balogh Péter

Egriné Dr. Meláth Viola, 2024. február 11.