Rólunk

Evezz a mélyre!

Mi is egy tó partján élünk, akárcsak az első tanítványok. Szeretnénk hozzájuk hasonlóan meghallani a Mester hangját: „Evezz a mélyre!” (Lk 5,4). Szeretnénk a szavára bátran kihajózni, eljutni messzire az evangélium üzenetével: a város széléig és azon is túl. Követni Őt bárhová, és Vele csodákat megélni. De a gyülekezet falain belül is mélységre törekszünk. Isten igéjének gazdagsága és az Ő végtelen kegyelme a közösségünk éltető közege.

Közvetlen légkörű, családias alkalmaink mindenki számára nyitottak. Lépj be Te is a csónakba!

Balogh Péter

lelkipásztor

Fiatal koromban döntöttem az Úr Jézus követése mellett. Megtérésemet követően a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezetben találtam közösségre, ahol bemerítkeztem, majd testvéri bátorításra igehirdetői szolgálatba álltam. Feleségemmel és három gyermekünkkel később Székesfehérvárra költöztünk, ahol a baptista gyülekezet tagjai lettünk.

Pályámat a civil szférában kezdtem: mérnökként és projektvezetőként két évtizedes munkatapasztalatot szereztem multinacionális vállalatoknál. Ez segít, hogy megértsem testvéreim élethelyzeteit, és gyakorlati módon fogalmazzam meg a Biblia üzenetét. Teológiai tanulmányaimat a Baptista Teológiai Akadémián végeztem, és jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem doktori iskoláján folytatom.

A Siófoki Baptista Gyülekezetet 2019-ben ismertem meg. Látogatásaim során mindig barátságos, szeretetteljes légkör fogadott, és láthattam a testvérek hitét, elkötelezett szolgálatkészségét. Örömmel csatlakoztam lelkipásztorként a közösséghez 2023-ban.

Kálmán Ernő

gyülekezetvezető

Huszonkét évesen hallottam először Jézus Krisztus kopogtatását az ajtómon, s harminchat voltam, amikor beengedtem Őt. A Biblia Szól gyülekezetben tértem meg, ahol pár éven belül különféle szolgálatokat, igehirdetést, tanítást, missziós munkákat bíztak rám. Budapesten, a Közép-Európai Teológiai Akadémián végeztem, melynek, öt éven át voltam az oktatója. Később a Baptista Teológiai Akadémián folytattam tanulmányaimat, ahol most vagyok végzős hallgató.

Feleségemmel 2021-ben költöztünk Siófokra, mivel a munkám Somogy megyéhez kötődik. Vállalkozóként gyepfenntartással foglalkozom, így sok emberrel kerülök kapcsolatba a városban és a környező településeken. Ideköltözésünk után természetes volt, hogy helyi gyülekezetet keressünk, így találkoztunk a Siófoki Baptista Gyülekezettel, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Rövidesen az Úr nyilvánvalóvá tette, hogy ezt az összetartó, elkötelezett közösséget szánta szellemi otthonunknak. A gyülekezet 2023-ban bízott meg a vezetői és igehirdetői feladatokkal, amelyeket örömmel vállaltam.