Logótörténelem

Gyülekezeti logónk és jelképeink

Gyülekezetünk fejlődéstörténete a logónk képeivel is követhető. Az indulás éveiben nem volt még logónk, sőt, nevünk sem, hiszen a közösség identitása éppen csak formálódott a házigyülekezeti csoportból, a Balatonszemesi Gyülekezet körzeti állomásán át az önálló gyülekezeti megjelenésig. A 2004-ben elkezdett magvetés és plántálás ilyen módon 2011-ben szökellt szárba Siófoki Baptista Gyülekezet néven. Ezután kiléptünk „hivatalosan” is a város elé, a Zeneiskolában hirdettünk istentiszteleteket (2012), megszületett a logónk Kovács Tamás tervezésében (2013) és lett pecsétünk, honlapunk is.

A logó három mozaikból áll, amelyek identitásunkat is kifejezik.

A Balaton képe elválaszthatatlan a várostól, hiszen a tópart legnagyobb településeként Siófokot gyakran nevezik „a Balaton fővárosának”. A turizmus meghatározza a város életét, ami nyáron különös kihívást, de lehetőséget is ad gyülekezetünk számára. Összejöveteleinket gyakran az üdülőváros lüktetéséhez igazítva tettük vasárnap a délutáni órákra, és jellemzően a tóban tartjuk bemerítési alkalmainkat. „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” (ApCsel 8,36)

A víztorony képe nemcsak városunk jelképe, de a hitünket is kifejezi. Jézus mondja: „aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4,14) Szeretnénk úgy eljuttatni az élő vizet a környék lakóihoz, ahogyan ez a víztorony tette évtizedeken át. A torony történetét szemlélteti a következő képmontázs.

(forrás: www.viztorony.com)

100 éves jubileumára a tornyot felújították, és ekkor a kilátó része új formát kapott. Gyülekezetünk 2024-ben érkezett el megalakulásának 20. évfordulójához. Ehhez a mérföldkőhöz érve mi is megújult arculattal lépünk a nyilvánosság elé. A logónkban szereplő víztorony körvonalát újra rajzoltuk, hogy illeszkedjen a jelen valóságához. Így kívánjuk Isten örömüzenetét, az evangéliumot is mindig aktuálisan, a ma élők számára érthetővé tenni.

Új logónkban a hal jelképe változatlan, amely a kereszténység ősi szimbóluma. Az első keresztények használták ezt titkos jelként egymás felismerésére, amely onnan ered, hogy a „Jézus Krisztus Isten Fia a Megváltó” hitvalló mondat görög kezdőbetűinek összeolvasása halat jelent (ΙΧΘΥΣ, ejtsd: ikhthüsz). Ma is találkozhatunk ezzel a jelképpel, leginkább autók hátuljára ragasztott matricákon.

A 2024-es logónk – Sinka Csaba újra gondolásával – minden elemével változatlanul a vízhez kötődik, de színeiben a tó kékjén túl felidézi a napfény aranyát és az égbolt kékjét is. Jelmondatunkkal pedig az Úr Jézus sokat ígérő bátorítását ragadjuk meg:
„Evezz a mélyre!” (Lk 5,4)